Phần mềm Print2CAD Full – chuyển đổi PDF sang CAD

Print2CAD Full là chương trình có khả năng chuyển đổi file PDF, AutoCAD và hình ảnh sang DWG, DXF, JPEG và PDF

Print2CAD 2019 DV cho phép bạn chuyển đổi và vector hóa hình ảnh raster và tạo trực tiếp từ các hệ thống CAD ở các mức chất lượng khác nhau. Nó có thể chính xác điều chỉnh, de-skew, và biến bản vẽ chuyển đổi một cách dễ dàng.

Các tính năng chính:

  • Làm việc với tất cả các hệ thống CAD (đến phiên bản 2019)
  • In và conver rất phức tạp thiết kế một cách dễ dàng
  • Chuyển đổi PDF sang DWG và DXF và ngược lại
  • OCR công nhận các nội dung (như Raster hoặc như dòng)
  • Chuyển đổi hình ảnh Raster thành phần tử Vector DWG / DXF
  • Nhận dạng thông minh (lớp, hình tròn, đường kẻ và hơn thế nữa)
  • Nhận dạng cạnh trên và vector hóa ảnh
  • Trình xử lý và trình xem PDF / DWG / DXF tích hợp
  • Chuyển đổi quét bản thiết kế với phát hiện OCR, v.v.
  • Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt và nhiều hơn thế nữa.

TẢI PHẦN MỀM

Facebook Comments