Sách-Sổ tay tổ chức thi công cầu cống

Cuốn sách “Sổ tay thi công cầu – cống. Tập 1” được biên soạn làm tài liệu tham khảo phục vụ cho các kỹ sư trẻ trong công tác thi công cầu, quản lý dự án, giám sát dự án và thiết kế thi công các hạng mục của công trình cầu, cũng như các công trình khác trên đường. Ngoài ra, sách cũng phục vụ việc giảng dạy và hướng dẫn cho sinh viên ngành xây dựng công trình giao thông.

Nội dung sách bao gồm những số liệu và công thức, các kiến thức tóm tắt cơ bản về các công tác, các quá trình, các công nghệ thông dụng và hiện đại áp dụng trong xây dựng cầu, cống được đúc rút từ những kinh nghiệm và hồ sơ thi công các công trình cầu lớn như: cầu Thanh Trì, cầu Bãi Cháy, cầu Tân Đệ, cầu Quý Cao…

Sách-Sổ tay tổ chức thi công cầu cống

Cuốn sách gồm 11 chương:

Chương 1: Tổ chức xây dựng cầu và cống.

Chương 2: Các công tác cơ bản.

Chương 3: Đo đạc trên công trường cầu.

Chương 4: Các kết cấu phụ tạm, công trình phụ tạm và thiết bị thi công.

Chương 5: Thi công móng mố trụ.

Chương 6: Thi công trụ cầu.

Chương 7: Thi công mố trụ.

Chương 8: Chế tạo cấu kiện BTCT và BTCT dự ứng lực.

Chương 9: Công nghệ đúc kết cấu nhịp BTCT trên đà giáo cố định.

Chương 10: Công nghệ đúc bê tông tại chỗ trên đà giáo di dộng.

Chương 11: Công nghệ đúc đẩy và lắp đẩy.

TẢI SÁCH

Facebook Comments