Sách “Sự cố nền móng công trình” của Nguyễn Bá Kế

Nội dung sách

 • Chương 1: Chất lượng, tuổi thọ và bảo trì công trình
 • Chương 2: Phương pháp đánh giá sự suy giảm chất lượng và sự cố nền móng
 • Chương 3: Kỹ thuật khảo sát chất lượng và sự cố công trình
 • Chương 4: Vật liệu trong sửa chữa
 • Chương 5: Sự cố nền móng tiêu biểu
 • Chương 6: Hư hỏng công trình do lún không đều
 • Chương 7: Xây dựng công trình mới – cũ liền kề
 • Chương 8: Hư hỏng công trình dưới tác dụng của tải trọng động
 • Chương 9: Sự cố trong công trình móng cọc
 • Chương 10: Sự cố công trình trên mái đất dốc
 • Chương 11: Một số biện pháp gia cường và cải tạo nền móng
 • Chương 12: Ảnh hưởng sự thay đổi mực nước ngầm và chống ẩm, thấm. ăn mòn phần ngầm công trình
 • Chương 13: Sửa chữa sự cố nền móng kết hợp với khôi phục kết cấu trên móng
 • Chương 14: Phòng ngừa sự cố

Tải sách tại đây

Sách "Sự cố nền móng công trình" của Nguyễn Bá Kế

Facebook Comments