Sơ họa dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam

Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam với tổng vốn đầu tư lên tới 58,71 tỷ USD vừa trình Thủ tướng, Bộ GTVT đưa ra hai phương án phân kỳ đầu tư.

Phương án 1 phân kỳ theo chiều ngang, tức giai đoạn 1 đầu tư hoàn thiện và khai thác đoạn Hà Nội-Vinh và Nha Trang-TP.HCM, giai đoạn 2 đầu tư nối 2 đoạn của giai đoạn 1 (Vinh-Nha Trang).

Phương án 2 phân kỳ theo chiều dọc, tức giai đoạn 1 đầu tư hạ tầng toàn tuyến tuyến Hà Nội-TP.HCM nhưng chưa điện khí hóa, chỉ đầu tư đoàn tàu diesel khai thác trước. Giai đoạn 2, trong quá trình khai thác đoàn tàu diesel tiếp tục hoàn thiện các công đoạn còn lại cho việc khai thác đoàn tàu điện khí hóa để thay thế.

Tổng quan về dự án: nguồn: Báo giao thông

Theo đề xuất tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tổng chiều dài dự án khoảng 1.559km chạy dọc hành lang Bắc – Nam, đi qua 20 tỉnh, thành.

Sơ họa dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam

Facebook Comments