Tắt cảnh báo khi load lisp trong autocad đời cao

Từ CAD 2014 trở đi  CAD luôn hỏi chúng ta có load lisp đó vào không trong mỗi lần khởi động mới. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách tắt các thông báo khó chịu đó

Tắt thông báo khó chịu khi load lisp trong cad đời cao

Bước 1: Nhập lệnh SECURELOAD

Bước 2: Giá trị mặc định của biến hệ thống SECURELOAD đang là 1 hoặc 2, bây giờ chúng ta nhập vào giá trị 0 và enter

Done!

Việc đưa biến hệ thống SECURELOAD từ 1 về 0 sẽ thiết thập cài đặt mặc định cho AutoCAD tự động load toàn bộ lisp cũng như VBA mà không cần hỏi lại. Cách làm này sẽ giúp các bạn cảm thấy không còn khó chịu mỗi lần bật CAD nữa.

Facebook Comments