Tiêu chuẩn thiết kế đường sắt tốc độ cao của California

Đường sắt tốc độ cao California (viết tắt CAHSR hoặc CHSR) là một hệ thống đường sắt tốc độ cao đang được xây dựng tại tiểu bang California của Hoa Kỳ. Dự kiến ​​sẽ kết nối Trung tâm đa phương tiện giao thông khu vực Anaheim ở Anaheim và Union Station ở Downtown Los Angeles với Trung tâm vận chuyển Salesforce ở San Francisco qua Thung lũng trung tâm, cung cấp một chuyến đi một chỗ giữa Union Station và San Francisco trong 2 giờ 40 phút Các tiện ích mở rộng trong tương lai được lên kế hoạch kết nối với các trạm đến Hạt San Diego thông qua Đế quốc nội địa, cũng như đến Sacramento.

Tiêu chuẩn thiết kế đường sắt tốc độ cao của California

Nội dung tiêu chuẩn thiết kế đường sắt tốc độ cao california

Tiêu chuẩn thiết kế đường sắt tốc độ cao của California

Tải tiêu chuẩn tại đây

Link Mshare

Facebook Comments