Tổng hợp các phím tắt cho trình duyệt Chrome

1. Các phím tắt Chrome cho tab và cửa sổ

Tác dụng Windows + Linux macOS
Mở cửa sổ mới Ctrl + N ⌘ + N
Mở cửa sổ mới trong Chế độ ẩn danh Ctrl + Shift + N ⌘ + Shift + N
Mở tab mới và chuyển đến tab đó Ctrl + t ⌘ + t
Mở lại các tab đã đóng trước đó theo thứ tự đóng Ctrl + Shift + t ⌘ + Shift + t
Chuyển đến tab tiếp theo đang mở Ctrl + Tab hoặc Ctrl + PgDn ⌘ + Option + Mũi tên phải
Chuyển đến tab trước đang mở Ctrl + Shift + Tab hoặc Ctrl + PgUp ⌘ + Option + Mũi tên trái
Chuyển đến một tab cụ thể Ctrl + 1 cho tới Ctrl + 8 ⌘ + 1 đến ⌘ + 8
Chuyển đến tab ngoài cùng bên phải Ctrl + 9 ⌘ + 9
Mở trang trước từ lịch sử duyệt web của bạn trong tab hiện tại Alt + Mũi tên trái ⌘ + [ hoặc ⌘ + Mũi tên trái
Mở trang tiếp theo từ lịch sử duyệt web của bạn trong tab hiện tại Alt + Mũi tên phải ⌘ + ] hoặc ⌘ + Mũi tên phải
Đóng tab hiện tại Ctrl + W hoặc Ctrl + F4 ⌘ + W
Đóng cửa sổ hiện tại Ctrl + Shift + w hoặc Alt + F4 ⌘ + Shift + w
Thu nhỏ cửa sổ hiện tại Alt + Space rồi đến n ⌘ + m
Thoát khỏi Google Chrome Alt + f rồi đến x ⌘ + q

2. Các phím tắt trên trình duyệt Chrome

Tác dụng Windows, Linux macOS
Mở trình đơn Chrome Alt + F hoặc Alt + E
Hiển thị hoặc ẩn thanh Dấu trang Ctrl + Shift + B ⌘ + Shift + B
Mở Trình quản lý dấu trang Ctrl + Shift + O ⌘ + Option + B
Mở trang Lịch sử trong tab mới Ctrl + H ⌘ + Y
Mở trang Tài nguyên đã tải xuống trong tab mới Ctrl + J ⌘ + Shift + J
Mở Trình quản lý tác vụ Chrome Shift + Esc
Đặt con trỏ vào mục đầu tiên trong thanh công cụ Chrome Shift + Alt + T
Đặt tiêu điểm vào mục ở ngoài cùng bên phải trên thanh công cụ Chrome F10
Chuyển tiêu điểm sang hộp thoại chưa đặt tiêu điểm (nếu đang hiển thị) và tất cả các thanh công cụ F6 ⌘  + Option + Mũi tên lên hoặc Mũi tên xuống
Mở Thanh tìm kiếm để tìm kiếm trên trang hiện tại Ctrl + F hoặc F3 ⌘ + F
Chuyển đến kết quả phù hợp tiếp theo với tìm kiếm trên Thanh tìm kiếm Ctrl + G ⌘ + G
Mở Công cụ dành cho nhà phát triển Ctrl + Shift Ctrl + Shift + Delete+ J hoặc F12 ⌘ + Option + i
Chuyển đến kết quả phù hợp trước với tìm kiếm trên Thanh tìm kiếm Ctrl + Shift + G ⌘ + Shift + G
Mở tùy chọn Xóa dữ liệu duyệt web Ctrl + Shift + Delete ⌘ + Shift + Delete
Mở Trung tâm trợ giúp Chrome trong tab mới F1
Đăng nhập dưới tên người dùng khác hoặc duyệt web với tư cách Khách Ctrl + Shift + M ⌘ + Shift + M
Mở biểu mẫu phản hồi Alt + Shift + I  
Khi Thanh tìm kiếm mở ra, hãy tìm kiếm văn bản đã chọn   ⌘ + E
Mở trang Cài đặt trong tab mới   ⌘ + ,

Tổng hợp các phím tắt cho trình duyệt Chrome

3. Các phím tắt Chrome cho thanh địa chỉ

Tác dụng Windows, Linux macOS
Tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm mặc định của bạn Nhập cụm từ tìm kiếm + Enter Nhập cụm từ tìm kiếm + Enter
Tìm kiếm bằng một công cụ tìm kiếm khác Nhập tên một công cụ tìm kiếm rồi nhấn vào Tab Nhập tên một công cụ tìm kiếm rồi nhấn vào Tab
Thêm www. và .com vào tên trang web rồi mở trang web đó trong tab hiện tại Nhập tên trang web + Ctrl + Enter Nhập tên trang web + Control + Enter
Mở tab mới và thực hiện tìm kiếm trên Google Nhập cụm từ tìm kiếm + Alt + Enter
Chuyển đến thanh địa chỉ Ctrl + l hoặc Alt + d hoặc F6 ⌘ + l
Tìm kiếm từ bất cứ đâu trên trang Ctrl + K hoặc Ctrl + E
Xóa cụm từ gợi ý khỏi thanh địa chỉ Mũi tên xuống để đánh dấu + Shift + Delete Mũi tên xuống để đánh dấu + Shift + Fn + Delete
Di con trỏ đến thanh địa chỉ Control + F5 Control + F5
Thêm www. và .com vào tên trang web rồi mở trang web đó trong tab mới Nhập tên trang web + Control + Shift + Enter
Mở trang web trong tab nền mới Nhập địa chỉ web + ⌘ + Enter

4. Các phím tắt Chrome cho trang web

Tác dụng Windows, Linux macOS
Mở tùy chọn để in trang hiện tại Ctrl + P ⌘ + P
Mở tùy chọn để lưu trang hiện tại Ctrl + S ⌘ + S
Mở hộp thoại Thiết lập trang ⌘ + Option + P
Tải lại trang hiện tại F5 hoặc Ctrl + R
Tải lại trang hiện tại, bỏ qua nội dung được lưu trong bộ nhớ cache Shift + F5 hoặc Ctrl + Shift + R ⌘ + Shift + R
Dừng tải trang Esc Esc
Duyệt qua các mục tiến có thể nhấp Tab Tab
Duyệt qua các mục lùi có thể nhấp Shift + Tab Shift + Tab
Mở tệp từ máy tính của bạn trong Chrome Ctrl + O + Chọn tệp ⌘ + O + Chọn tệp
Hiển thị mã nguồn HTML không thể chỉnh sửa của trang hiện tại Ctrl + U ⌘ + Option + U
Lưu trang web hiện tại dưới dạng dấu trang Ctrl + D ⌘ + D
Mở Bảng điều khiển JavaScript ⌘ + Option + J
Lưu tất cả các tab đang mở dưới dạng dấu trang trong thư mục mới Ctrl + Shift + D ⌘ + Shift + D
Bật hoặc tắt chế độ toàn màn hình F11 ⌘ + Ctrl + f
Phóng to mọi nội dung trên trang Ctrl và + ⌘ và +
Thu nhỏ mọi nội dung trên trang Ctrl và – ⌘ và –
Trả lại mọi nội dung trên trang về kích thước mặc định Ctrl và 0 ⌘ và 0
Cuộn xuống một trang web, một màn hình tại một thời điểm Phím cách hoặc PgDn Dấu cách
Cuộn lên một trang web, một màn hình tại một thời điểm Shift + Phím cách hoặc PgUp Shift + Phím cách
Chuyển đến đầu trang Home
Chuyển đến cuối trang End
Cuộn ngang trên trang Shift + Cuộn con lăn chuột
Tìm kiếm web  Ctrl + F ⌘ + Option + F
Di con trỏ tới chữ cái đầu của từ trước trong trường văn bản Ctrl + Mũi tên trái Option + Mũi tên trái
Di con trỏ đến từ tiếp theo Ctrl + Mũi tên phải Option + Mũi tên phải
Xóa từ trước trong trường văn bản Ctrl + Phím xóa lùi Option + Delete
Đặt lại mức thu phóng trang Ctrl + 0 ⌘ + 0
Mở Trang chủ trong tab hiện tại Alt + Home ⌘ + Shift + H

5. Các phím tắt Chrome với chuột

Tác dụng Windows, Linux macOS
Mở liên kết trong tab hiện tại (chỉ đối với chuột) Kéo liên kết vào tab Kéo liên kết vào tab
Mở liên kết trong tab nền mới Ctrl + Nhấp vào liên kết ⌘ + Nhấp vào liên kết
Mở liên kết và chuyển đến liên kết đó Ctrl + Shift + Nhấp vào liên kết ⌘ + Shift + Nhấp vào liên kết
Mở liên kết và chuyển đến liên kết đó (chỉ đối với chuột) Kéo liên kết vào khoảng trống của thanh tab Kéo liên kết vào khoảng trống của thanh tab
Mở liên kết trong cửa sổ mới Shift + Nhấp vào liên kết Shift + Nhấp vào liên kết
Mở tab trong cửa sổ mới (chỉ đối với chuột) Kéo tab ra khỏi thanh tab Kéo tab ra khỏi thanh tab
Di chuyển tab đến cửa sổ hiện tại (chỉ đối với chuột) Kéo tab vào cửa sổ hiện có Kéo tab vào cửa sổ hiện có
Trả tab lại vị trí ban đầu Nhấn Esc trong khi kéo Nhấn Esc trong khi kéo
Lưu trang web hiện tại của bạn dưới dạng dấu trang Kéo địa chỉ web đến thanh Dấu trang Kéo địa chỉ web đến thanh Dấu trang
Cuộn ngang trên trang. Shift + Cuộn con lăn chuột Option + Nhấp vào liên kết
Tải trang đích của đường dẫn liên kết xuống Alt + Nhấp vào liên kết
Hiển thị lịch sử duyệt web của bạn Nhấp chuột phải vào biểu tượng Quay lại hoặc nhấp và giữ biểu tượng Quay lại. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Tiếp theo hoặc nhấp và giữ biểu tượng Tiếp theo Nhấp chuột phải vào biểu tượng Quay lại hoặc nhấp và giữ biểu tượng Quay lại. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Tiếp theo hoặc nhấp và giữ biểu tượng Tiếp theo
Chuyển đổi giữa chế độ phóng to và chế độ cửa sổ Nhấp đúp vào khoảng trống của thanh tab
Phóng to mọi nội dung trên trang Ctrl + Cuộn con lăn chuột lên
Thu nhỏ mọi nội dung trên trang Ctrl + Cuộn con lăn chuột xuống
Tăng tối đa chiều cao của cửa sổ   Nhấp đúp vào khoảng trống của thanh tab

Facebook Comments