Tổng hợp các phím tắt cho trình duyệt chrome

Khi biết các phím tắt Google Chrome  người dùng sẽ thao tác, sử dụng trình duyệt web nhanh hơn. Dưới đây là tổng hợp các phím tắt thường dùng

 • Ctrl+O: Mở tệp từ máy tính của bạn trong Google Chrome.
 • Ctrl+1 đến Ctrl+8: Chuyển sang tab tại số vị trí đã chỉ định trên thanh tab.
 • Ctrl+9: Chuyển sang tab cuối cùng.
 • Ctrl+Nhấp vào links liên kết: Mở liên kết trong một tab mới dưới nền.
 • Ctrl+N: Mở cửa sổ mới.
 • Ctrl+T: Mở tab mới.
 • Ctrl+Shift+N: Mở cửa sổ mới ở chế độ ẩn danh.
 • Ctrl+Shift+Nhấp vào links liên kết: Mở liên kết trong tab mới và chuyển sang tab vừa mới mở.
 • Shift+Nhấp vào links liên kết: Mở liên kết trong cửa sổ mới.
 • Ctrl+Shift+T: Mở lại tab cuối cùng mà bạn đã đóng. Google Chrome ghi nhớ 10 tab cuối cùng mà bạn đã đóng.
 • Nhấn Esc khi kéo tab: Trả tab lại vị trí ban đầu.
 • Backspace hoặc Alt+Kết hợp với phím mũi tên trái: Chuyển về trang trước trong lịch sử duyệt web của bạn cho tab.
 • Shift+Backspace hoặc Alt+Phím mũi tên phải: Chuyển đến trang tiếp theo trong lịch sử duyệt web của bạn cho tab.
 • F1: Mở Trung tâm trợ giúp trong tab mới.
 • Ctrl+Shift+B: Chuyển đổi giữa trạng thái bật và tắt của thanh dấu trang.
 • Ctrl+H: Mở trang Lịch sử.
 • Ctrl+J: Mở trang Tài nguyên đã tải xuống.
 • Shift+Esc: Mở Trình quản lý tác vụ.
 • Ctrl+Shift+J: Mở Công cụ dành cho nhà phát triển.
 • Ctrl+Shift+Delete: Mở hộp thoại Xóa dữ liệu duyệt web.
 • Ctrl+Shift+M: Chuyển đổi giữa nhiều người dùng.
 • Ctrl+P: In trang hiện tại của bạn.
 • F5 hoặc Ctrl+R: Tải lại trang hiện tại của bạn.
 • Esc: Dừng tải trang hiện tại của bạn.
 • Ctrl+F: Mở thanh tìm kiếm.
 • Ctrl+G hoặc F3: Tìm kiếm kết quả phù hợp kế tiếp cho thông tin bạn nhập trong thanh tìm kiếm.
 • Ctrl+Shift+GShift+F3 hoặc Shift+Enter: Tìm kiếm kết quả phù hợp trước cho thông tin bạn nhập trong thanh tìm kiếm.
 • Ctrl+F5 hoặc Shift+F5: Tải lại trang hiện tại của bạn, bỏ qua nội dung được lưu trong bộ nhớ cache.
 • Alt+Nhấp vào links liên kết: Tải xuống trang đích của liên kết.
 • Ctrl+U: Mở nguồn của trang hiện tại của bạn.
 • Ctrl+D: Lưu trang web hiện tại của bạn dưới dạng dấu trang.
 • Ctrl+Shift+D: Lưu tất cả các trang đang mở dưới dạng dấu trang trong thư mục mới.
 • F11: Mở trang của bạn ở chế độ toàn màn hình: Nhấn lại F11 để thoát khỏi chế độ toàn màn hình.
 • Ctrl và + hoặc Nhấn Ctrl và cuộn con lăn chuột của bạn lên: Phóng to mọi nội dung trên trang.
 • Ctrl và – hoặc Nhấn Ctrl và cuộn con lăn chuột của bạn xuống: Thu nhỏ mọi nội dung trên trang.
 • Ctrl+0: Trả lại mọi nội dung trên trang về kích thước bình thường.
 • Thanh space: Cuộn xuống trang web.
 • Home: Chuyển đến đầu trang.
 • End: Chuyển đến cuối trang.
 • Nhấn Shift và cuộn con lăn chuột của bạn: Cuộn theo chiều ngang trên trang.

Facebook Comments