Trang web tạo favicon cho blogspot miễn phí

Favicon là một icon nhỏ có kích thước 16×16 pixels. Nó thường là một biểu tượng đặc trưng cho web, blog, giúp người truy cập có thể dễ dàng nhận biết.
Trang web tạo favicon cho blogspot miễn phí
Tạo favicon
Nếu bạn có thể sử dụng các chương trình đồ họa như Illustrator hay Photoshop thì việc tạo ra một favicon rất đơn giản. Nếu không chỉ cần chọn một bức hình phù hợp với tiêu chí của bạn, có kích cỡ vừa phải và sử dụng các chương trình tạo favicon có sẵn.  

Một số trang web giúp tạo favicon miễn phí

 – Các trang web này cho phép bạn tạo favicon dưới định dạng *.ico. Tuy nhiên không có nhiều trang web hỗ trợ upload định dạng ảnh này trừ khi bạn có host riêng.
Bạn có thể sử dụng favicon có định dạng PNG, GIF để thay thế.

Facebook Comments