Ai là người tổng hợp các dữ liệu khi dự án áp dụng BIM?

BIM là viết tắt của Building Information Modeling, là một công nghệ tiên tiến được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, giúp tạo ra các mô hình ảo có đầy đủ thông tin về các công trình, từ giai đoạn thiết kế, thi công cho đến vận hành và bảo trì. BIM không chỉ là một phần mềm hay một phương pháp, mà là một quy trình quản lý thông minh, hợp tác và tích hợp các bên liên quan trong dự án xây dựng. BIM có nhiều lợi ích cho ngành xây dựng, như cải thiện chất lượng và hiệu quả, giảm thiểu lỗi và lãng phí, nâng cao an toàn và bền vững, và tạo điều kiện cho giao tiếp và phối hợp. Tuy nhiên, BIM cũng đòi hỏi rất nhiều dữ liệu cần được thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ giữa các bên liên quan. Vậy ai là người tổng hợp các dữ liệu khi dự án áp dụng BIM? Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận ba vai trò chính có trách nhiệm tổng hợp các dữ liệu khi dự án áp dụng BIM, là:

  • Quản lý BIM của dự án: Đây là người có trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động liên quan đến BIM trong dự án, bao gồm lập kế hoạch triển khai BIM, xác định các yêu cầu BIM, phân công và hướng dẫn các thành viên nhóm BIM, kiểm soát chất lượng và tiến độ của các sản phẩm BIM, và bàn giao các sản phẩm BIM cho chủ đầu tư. Quản lý BIM của dự án cần có kiến thức và kinh nghiệm toàn diện về BIM để có thể hiểu và sử dụng các phần mềm, tiêu chuẩn và giao thức liên quan đến BIM. Quản lý BIM của dự án cũng cần có kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt để có thể làm việc với các bên liên quan khác nhau và giải quyết các xung đột hoặc vấn đề có thể xảy ra trong quá trình BIM.
  • Thành viên nhóm BIM: Đây là những người tham gia vào quá trình tạo, sử dụng và cập nhật các mô hình BIM cho dự án, bao gồm các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu và các bên liên quan khác. Họ cần phối hợp với nhau để đảm bảo tính thống nhất và chính xác của các thông tin BIM. Thành viên nhóm BIM cần có kiến thức và kinh nghiệm cụ thể về lĩnh vực và kỹ thuật của mình, cũng như hiểu biết chung về BIM. Thành viên nhóm BIM cũng cần có kỹ năng kỹ thuật và hợp tác tốt để có thể tạo và sửa đổi các mô hình BIM theo các yêu cầu và tiêu chuẩn BIM.
  • Đại diện BIM của chủ đầu tư: Đây là người có trách nhiệm liên lạc và phối hợp với quản lý BIM của dự án về các vấn đề liên quan đến BIM. Họ cần có kiến thức và kinh nghiệm về BIM để có thể hiểu và đánh giá các sản phẩm BIM, như các mô hình BIM, các báo cáo BIM, các phân tích BIM, và các cơ sở dữ liệu BIM. Họ cũng cần giám sát việc thực hiện các yêu cầu BIM trong tất cả các giai đoạn của dự án, từ lập kế hoạch đến thi công, và ít nhất là đến đầu giai đoạn vận hành.

Facebook Comments