Vai trò của chủ đầu tư khi dự án áp dụng công nghệ BIM

BIM có nhiều lợi ích cho ngành xây dựng, như cải thiện chất lượng và hiệu quả, giảm thiểu lỗi và lãng phí, nâng cao an toàn và bền vững, và tạo điều kiện cho giao tiếp và phối hợp. Vậy vai trò của chủ đầu tư khi áp dụng công nghệ BIM là gì? Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày ba vai trò chính của chủ đầu tư khi áp dụng công nghệ BIM, là:

  • Vai trò là người đặt ra các yêu cầu BIM cho dự án: Chủ đầu tư là người có quyền quyết định về việc áp dụng BIM cho dự án của mình. Chủ đầu tư cần xác định rõ các yêu cầu BIM cho dự án, bao gồm mục tiêu, phạm vi, độ chi tiết, độ phát triển và kích thước BIM; các tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn về BIM; các sản phẩm BIM cần bàn giao; các quyền và trách nhiệm của các bên liên quan; và các thủ tục và biện pháp kiểm soát chất lượng BIM. Các yêu cầu BIM của chủ đầu tư cần được ghi lại trong các văn bản như Kế hoạch triển khai BIM (BEP), Hợp đồng xây dựng có tích hợp BIM (BIC), hoặc Thông tin yêu cầu của chủ sở hữu (EIR). Các yêu cầu BIM của chủ đầu tư sẽ là cơ sở để các bên liên quan thiết kế, thi công và vận hành theo BIM.
  • Vai trò là người giám sát việc thực hiện các yêu cầu BIM trong dự án: Chủ đầu tư là người có quyền kiểm tra và phê chuẩn các sản phẩm BIM được bàn giao trong dự án. Chủ đầu tư cần có một đại diện BIM để liên lạc và phối hợp với quản lý BIM của dự án về các vấn đề liên quan đến BIM. Đại diện BIM của chủ đầu tư cần có kiến thức và kinh nghiệm về BIM để có thể hiểu và đánh giá các sản phẩm BIM, như các mô hình BIM, các báo cáo BIM, các phân tích BIM, và các cơ sở dữ liệu BIM. Đại diện BIM của chủ đầu tư cũng cần giám sát việc thực hiện các yêu cầu BIM trong tất cả các giai đoạn của dự án, từ lập kế hoạch đến thi công, và ít nhất là đến đầu giai đoạn vận hành.
  • Vai trò là người sử dụng các sản phẩm BIM trong quá trình vận hành và bảo trì công trình: Chủ đầu tư là người có quyền sở hữu và sử dụng các sản phẩm BIM sau khi dự án hoàn thành. Chủ đầu tư cần có một hệ thống quản lý và vận hành công trình có tích hợp BIM, để có thể tận dụng các thông tin có trong các sản phẩm BIM. Các thông tin BIM có thể giúp chủ đầu tư theo dõi và kiểm soát hiệu suất, tuổi thọ và giá trị của công trình; ước tính và phân bổ ngân sách cho việc bảo trì và nâng cấp công trình; phát hiện và xử lý các sự cố và rủi ro của công trình; và cải thiện chất lượng dịch vụ cho người sử dụng công trình.

Kết luận

BIM là một công nghệ tiên tiến được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, giúp tạo ra các mô hình ảo có đầy đủ thông tin về các công trình, từ giai đoạn thiết kế, thi công cho đến vận hành và bảo trì. BIM có nhiều lợi ích cho ngành xây dựng, như cải thiện chất lượng và hiệu quả, giảm thiểu lỗi và lãng phí, nâng cao an toàn và bền vững, và tạo điều kiện cho giao tiếp và phối hợp. Vai trò của chủ đầu tư khi áp dụng công nghệ BIM là rất quan trọng, bao gồm vai trò là người đặt ra các yêu cầu BIM cho dự án; vai trò là người giám sát việc thực hiện các yêu cầu BIM trong dự án; và vai trò là người sử dụng các sản phẩm BIM trong quá trình vận hành và bảo trì công trình. Chủ đầu tư cần có kiến thức, kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các chuyên gia về BIM để có thể áp dụng công nghệ này một cách hiệu quả và nhất quán.

Facebook Comments