AquaSnap- Phần mềm sắp xếp nhiều cửa sổ trên desktop

AquaSnap là phần mềm sắp xếp gọn gàng các cửa sổ máy tính.  Trong trường hợp bạn dùng nhiều phần mềm hoặc nhiều tab của cùng một phần mềm cùng lúc thì đây là giải pháp tuyệt vời

AquaSnap- Phần mềm sắp xếp nhiều cửa sổ trên desktop

Các tính năng của AquaSnap

  • Căn chỉnh các cửa sổ
  • AquaGlass: làm cho các cửa sổ trong suốt trong khi bạn di chuyển chúng
  • AquaStretch để nhanh chóng kích thước các cửa sổ theo chiều rộng hoặc chiều cao đầy đủ.

Sau khi cài đặt để c.rack phần mềm làm theo các bước sau:

 – Sao chép “winspool.drv” vào mục cài đặt phần mềm

– Tiếp tục sao chép “AquaSnap.cle” vào đường dẫn: C:ProgramDataAquaSnap

TẢI PHẦN MỀM

 

Facebook Comments