AutoShut- phần mềm hẹn giờ tắt máy tính với nhiều tính năng

AutoShut (trước đây gọi là AutoShutter) là một ứng dụng đẹp và nhiều chức năng mà mình biết. Nó có một giao diện đơn giản, trực quan. AutoShut lên lịch cho máy tính của bạn shut down, reboot, log off, sleep hoặc hibernate hiển thị 12 hoặc 24 giờ. Bên cạnh đó, nó đi kèm với một số tính năng bổ sung như lên lịch, báo động, bookmark. Phần mềm còn có chức năng hẹn giờ để chạy chương trình.

Bạn có thể lên lịch cho một phần mềm nào đó hoạt động theo lịch trình do bạn định sẵn. Và đặc biệt với tính năng Keylog ẩn chạy nền chụp lại các thao tác trên màn hình, giúp bạn quản lý máy tính của mình an toàn hơn.

 • Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng.
 • Thiết lập hẹn giờ để khởi chạy chương trình.
 • Lên lịch tắt phần mềm
 • Lên lịch tắt máy tính, khởi động lại, ngủ đông.
 • Lên lịch báo thức
 • Text Key-logging giúp ghi lại hoạt động bàn phím.
 • Desktop screen shot logging ghi lại hoạt động trên màn hình.
 • Đầy đủ tính năng cần thiết.
 • Hổ sợ sao lưu cấu hình đã thiết lập.


Hotkey

 • Ctrl + Alt + U mở nhanh AutoShut
 • Ctrl + Shift + A (ẩn hiện AutoShut)
 • Ctrl + Shift + Q (Thoát AutoShut có cần xác nhận)
 • Ctrl + Shift + P (Thoát AutoShut không cần xác nhận)
 • Ctrl + 1 (Hiển thị lịch biểu)
 • Ctrl + 2 (Ẩn hoặc hiện Advanced Scheduler window)
 • Ctrl + 3 Ẩn hoặc hiện Key-logger window)
 • Ctrl + 4 (Ẩn hoặc hiện App-restricter window)
 • Ctrl + 5 (Mở Settings)
 • Ctrl + Shift + S (Quick system Shutdown)
 • Ctrl + Shift + R (Quick system Restart)
 • Ctrl + Shift + H (Quick system Hibernate)
 • Ctrl + Shift + T (Quick system Restart then Hibernate)
 • Ctrl + Shift + D (Quick system Suspend)
 • Ctrl + Shift + L (Quick system Log off)
 • Ctrl + Shift + I (Reset IP, TCP, Winsock, DNS then restart system) (quick fix for internet issues on Windows 10)
 • Ctrl + Shift + K (Start or Stop Key-logging)
 • Ctrl + Shift + V (Show or Hide Hotkeys Windows)

Yêu cầu hệ thống

 • Hệ điều hành: MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
 • RAM: trên 1GB
 • HDD: còn dư 200 MB

 

TẢI PHẦN MỀM

Facebook Comments