Lisp xoay nhiều đối tượng đồng thời

Lisp dưới đây cho phép bạn xoay nhiều đối tượng đồng thời quanh điểm gốc của chúng. Các đối tượng được xoay có thể là line, polyline, block, text, Mtext…

 

 

Cách thực hiện:

  • Load lisp
  • Nhập lệnh ROT
  • CHọn đối tượng
  • Nhập góc cần xoay

Như vậy là tất cả các đối tượng bạn chọn đều đã xoay quanh điểm gốc của chúng với góc xoay do bạn chọn

TẢI LISP

Facebook Comments