Bản tính lún móng trên nền đất cát

Chia sẻ cùng mọi người bản tính lún của móng trên nền cát

[embeddoc url=”https://tonghopkinhnghiem.info/wp-content/uploads/2019/06/Sandy_Soil_Settlement-1.xls” download=”all” viewer=”microsoft” ]

Facebook Comments