Các phương pháp xác định áp lực đất lên tường chắn

Trong những thập kỷ gần đây, nhu cầu về không gian ngầm để sử dụng cho trạm xe điện ngầm hay metro, phát triển không gian ngầm của nhà cao tầng… đang tăng lên trong nhiều khu vực đô thị ở Việt nam cũng như trên toàn thế giới.
Một hệ thống tường vây cho hố đào sâu nằm giữa những công trình hiện hữu là vấn đề tương tác đất với kết cấu hết sức phức tạp tác động bởi một tổ hợp của nhiều yếu tố. Nhiều tác giả đã nói đến vấn đề này, và đưa ra phương pháp tính áp lực đất tác dụng lên tường khác nhau.

Một số phương pháp tính áp lực đất bằng phương pháp giải tích được trình bày trong tài liệu sau

TẢI TÀI LIỆU

Facebook Comments