Bản tính sàn dựa trên bảng tra

Bản tính tính toán nhanh và cho kết quả tương đối chính xác,giúp các bạn rút ngắn thời gian trong tính toán thiết kế và làm thuyết minh.

  • Tính cốt thép sàn bản kê 4 cạnh theo 9 sơ đồ
  • Tính thép sàn bản loại dầm theo 3 sơ đồ
  • Công thức và đơn vị tính theo TCVN

Tải bản tính tại đây

[easy_media_download url="https://mshare.io/file/1QXubh" width="200" height="50" text="LINK MSHARE" color="red_darker" target="_blank"]


Facebook Comments