Phần mềm tính toán thiết kế hầm CESAR-LCPC (C-Tunnel)

CESAR-LCPC đã được sử dụng trong nhiều dự án đường hầm quan trọng (đường hầm Groene Hart, Tàu điện ngầm Cairo, Đường hầm Channel …).

Phần mềm tính toán thiết kế hầm CESAR-LCPC (C-Tunnel)

Phần mềm này có khả năng mô hình hóa theo mô hình 2D (biến dạng phẳng hoặc phân tích trục đối xứng) và mô hình 3D phức tạp với các công nghệ thi công khác nhau ( Cut and cover, TBM, NATM …).

 

Phần mềm tính toán thiết kế hầm CESAR-LCPC (C-Tunnel)

CESAR cung cấp bôn tính năng hỗ trợ mô hình theo giai đoạn, mô hình quá trình lắp đặt vỏ hầm, thủy lực, nhiệt hóa…..

 

Tải phần mềm tại đây

 

[easy_media_download url="http://www.cesar-lcpc.com/cesar-downloads.php" width="200" height="50" text="FREE DOWNLOAD" color="red_darker" target="_blank"]

 

 

Facebook Comments