Cầu Cổ Cò- Cầu vòm BTCT cong 3 chiều

Cầu Cổ Cò nằm trên Đường vành đai phía Nam TP Đà Nẵng thuộc dự án đầu tư hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng do Ngân hàng thế giới tài trợ và một phần vốn đối ứng của thành phố. Công trình do Công ty Tư vấn quốc tế CDM của Mỹ là đơn vị thiết kế, Công ty The Louis Berger Group Inc của Mỹ là đơn vị giám sát thi công.

Cầu Cổ Cò- Cầu vòm BTCT cong 3 chiều

Facebook Comments