Bản win ảo dựng sẵn dành cho VMware Workstation

Nhiều khi phải sử dụng các phần mềm cũ mà chỉ những hệ điều hành cổ xưa mới có thể chạy được. Giải pháp là phải build một máy ảo. Sau đó cài đặt hệ điều hành ảo lên máy ảo đó.

Dưới đây là các máy ảo dựng sẵn. Chỉ cần dùng phần mềm VMware Workstation open ra là có thể sử dụng được ngay.

Facebook Comments