Bảng tính bulong neo – anchor bolts

Kiểm toán cường độ và tính chiều dài bê tông neo cần thiết trong bê tông

Bảng tính bulong neo - anchor bolts

Mời các bạn tải file bảng tính

Bảng tính bulong neo - anchor bolts

Facebook Comments