Bảng tính mối nối thép – steel connection

Bảng tính mối nối thép – steel connection.
Bảng tính kiểm toán mối nối thép hình. Có rất nhiều dạng mối nối.
Dùng để tham khảo và thiết kế

Bảng tính mối nối thép - steel connection

Mời các bạn tải file excel qua link bên dưới

Bảng tính mối nối thép - steel connection

Facebook Comments