Bảng tính tường vây (Dwall)

Dưới đây là một file tính tường vây, bao gồm các bảng tính excel và file tính từ phần mềm GEO5. Nội dung các file bao gồm:

– Thuyết minh tính toán tường vây tầng hầm, sử dụng nội lực từ phần mềm GEO5, 

– Tính toán tải trọng bề mặt 

– Kiểm toán tường vây

Bảng tính tường vây (Dwall)

TẢI FILE

Facebook Comments