Hướng dẫn cách chuyển đổi qua lại chữ thường và chữ hoa trong excel

Trong word, nếu bạn muốn chuyển đổi qua lại giữa chữ thường và chữ hoa, đơn giản chỉ cần bôi đen phần cần chuyển đổi sau đó ấn tổ hợp phím Shift+F3.

Trong excel thì phức tạp hơn nhiều. Bạn sẽ phải sử dụng hàm.

Microsoft Excel có ba hàm đặc biệt để thay đổi cách viết hoa/viết thường. Chúng là UPPERLOWER VÀ PROPER.

  • Hàm UPPER cho phép bạn chuyển đổi tất cả chữ in thường thành chữ in hoa. 
  • Hàm LOWER cho phép bạn chuyển đổi tất cả chữ in hoa thành chữ in thường.
  • Hàm PROPER giúp bạn viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ và các chữ cái khác trong từ được in thường.

Nếu muốn tiện lợi như word, chỉ cần bấm phím tắt để chuyển đổi qua lại chữ thường chữ hoa đối với các text được chọn, bạn có thể sử dụng addins bên dưới.

Cách sử dụng:

  • Load addins. Xem bài viết Cách cài đặt và sử dụng Add in trong Excel
  • Sử dụng các phím tắt Ctr+shift+H để chuyển đổi text thành chữ Hoa, Ctr+shift+T để chuyển đổi text thành chữ thường và Ctr+shift+K để chuyển đổi text thành chữ có chữ cái đầu tiên viết hoa

Xem chi tiết cách sử dụng trong video sau

 

Tải add ins tại đây

TẢI FILE

Facebook Comments