Bảng tính vòng vây cọc ván thép

Dưới đây là file excel tính toán vòng vây cọc ván thép của một dự án cụ thể, bao gồm cả bản vẽ và thuyết minh. Các bạn có thể xem để tham khảo.

Trình tự thi công vòng vây cọc ván thép như sau:

+ Chuẩn bị vật tư thiết bị máy móc.
+ Rung hạ cọc định vị II 450 bằng búa rung.
+ Đóng cọc ván thép đến cao độ thiết kế –17.50.
+ Lắp đặt hệ vành đai khung chống số 03 tại cao độ –5.00.
+ Lắp đặt hệ vành đai khung chống số 02 tại cao độ –2.00.
+ Lắp đặt hệ vành đai khung chống số 01 tại cao độ +1.00.
+ Liên kết các tầng khung chống.
Bảng tính vòng vây cọc ván thép

Tải toàn bộ bảng tính excel vòng vây cọc ván thép tại đây

TẢI FILE

Facebook Comments