Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS road-thiết kế đường

Phần mềm ADS road là  phần mềm thiết kế đường giao thông, trợ giúp người dùng thiết kế tuyến đường trên mặt cắt dọc, cắt ngang và mô hình 3D

Dưới đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS road-thiết kế đườngTài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS road-thiết kế đường

TẢI FILE

Facebook Comments