Bê tông mac C là gì và quy đổi sang mac bê tông Việt Nam

Bê tông mác C là loại bê tông được ký hiệu theo tiêu chuẩn Châu Âu (EC2). Mác C thể hiện cấp độ bền của bê tông, hay khả năng chịu nén trung bình của bê tông sau 28 ngày dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn. Mác C được ký hiệu bằng chữ “C” và theo sau là giá trị cường độ chịu nén (MPa).

Ví dụ:

 • Bê tông C25: Có cấp độ bền 25 MPa.
 • Bê tông C35: Có cấp độ bền 35 MPa.

Mác M là loại bê tông được ký hiệu theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5574:2018). Mác M cũng thể hiện cường độ chịu nén của bê tông, nhưng được tính toán theo phương pháp khác và sử dụng đơn vị kg/cm².

Bê tông mác C và bê tông mác M đều là những loại bê tông được sử dụng phổ biến trong xây dựng. Tuy nhiên, hai loại bê tông này có một số điểm khác biệt chính:

1. Hệ thống tiêu chuẩn:

 • Bê tông mác C: Được sử dụng trong tiêu chuẩn Châu Âu (EC2).
 • Bê tông mác M: Được sử dụng trong tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5574:2018).

2. Ký hiệu:

 • Bê tông mác C: Ký hiệu bằng chữ “C” và theo sau là hai giá trị:
  • Cấp độ bền (characteristic strength): Thể hiện khả năng chịu nén tối thiểu của bê tông với độ tin cậy 95%.
  • Cường độ chịu nén trung bình (cylinder strength): Là giá trị trung bình của cường độ chịu nén mẫu bê tông hình trụ có kích thước 15x30cm sau 28 ngày dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn.
 • Bê tông mác M: Ký hiệu bằng chữ “M” và theo sau là giá trị cường độ chịu nén của bê tông (kg/cm²).

3. Phương pháp tính toán:

 • Bê tông mác C: Sử dụng phương pháp tính toán theo lý thuyết thống kê.
 • Bê tông mác M: Sử dụng phương pháp tính toán truyền thống dựa trên cường độ chịu nén trung bình của mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 15x15x15cm sau 28 ngày dưỡng hộ.

4. Đơn vị đo lường:

 • Bê tông mác C: Cấp độ bền được đo bằng đơn vị MPa (Megapascal).
 • Bê tông mác M: Cường độ chịu nén được đo bằng đơn vị kg/cm².

5. Quy đổi:

 • Có thể thực hiện quy đổi tương đối từ mác C sang mác M dựa trên bảng quy đổi.
 • Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bảng quy đổi này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể có sai số nhỏ.

Tóm lại:

 • Bê tông mác C và bê tông mác M là hai loại bê tông được sử dụng phổ biến trong xây dựng.
 • Hai loại bê tông này có một số điểm khác biệt chính về hệ thống tiêu chuẩn, ký hiệu, phương pháp tính toán, đơn vị đo lường và quy đổi.
 • Cần lựa chọn loại bê tông phù hợp với yêu cầu của từng công trình.

Để quy đổi từ mác C sang mác M, có thể tham khảo bảng sau:

Mác C Mác M
C8/10 M100
C12/15 M150
C16/20 M200
C20/25 M250
C25/30 M300
C30/37 M350
C35/45 M400
C40/50 M500

Lưu ý:

 • Bảng quy đổi trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể có sai số nhỏ do phương pháp tính toán và đơn vị đo lường khác nhau.
 • Nên sử dụng tài liệu chính thức của các cơ quan tiêu chuẩn để có được thông tin chính xác nhất.
 • Khi lựa chọn loại bê tông, cần cân nhắc đến các yếu tố như tải trọng công trình, điều kiện môi trường, yêu cầu kỹ thuật,…

Facebook Comments