Sự khác nhau giữa cấp độ bền và mác bê tông

Cấp độ bềnmác bê tông là hai khái niệm thường được sử dụng trong xây dựng để đánh giá chất lượng bê tông. Tuy nhiên, hai khái niệm này có một số điểm khác biệt quan trọng:

1. Định nghĩa:

 • Cấp độ bền bê tông: Là chỉ tiêu thể hiện khả năng chịu nén của bê tông sau 28 ngày dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn. Cấp độ bền được ký hiệu bằng chữ “B” và theo sau là giá trị cường độ chịu nén (MPa).
 • Mác bê tông: Là chỉ tiêu thể hiện khả năng chịu nén của mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 15x15x15cm sau 28 ngày dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn. Mác bê tông được ký hiệu bằng chữ “M” và theo sau là giá trị cường độ chịu nén (kg/cm²).

2. Đơn vị:

 • Cấp độ bền: MPa (Megapascal)
 • Mác bê tông: kg/cm² (kilôgam trên centimet vuông)

3. Phương pháp xác định:

 • Cấp độ bền: Xác định bằng phương pháp thử nghiệm nén mẫu bê tông hình trụ có kích thước 15x30cm.
 • Mác bê tông: Xác định bằng phương pháp thử nghiệm nén mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 15x15x15cm.

4. Mối liên hệ:

 • Có mối liên hệ tương đương giữa cấp độ bền và mác bê tông.
 • Bảng quy đổi giữa cấp độ bền và mác bê tông được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 5574:2018.

5. Ứng dụng:

 • Cấp độ bền: Được sử dụng để:
  • Xác định cường độ chịu nén của bê tông.
  • Lựa chọn loại bê tông phù hợp cho từng công trình.
  • Kiểm tra chất lượng bê tông sau khi thi công.
 • Mác bê tông: Được sử dụng để:
  • Phân loại bê tông theo cường độ chịu nén.
  • Lựa chọn nguyên liệu và thiết kế phối liệu bê tông.

Tóm lại:

 • Cấp độ bền là chỉ tiêu thể hiện khả năng chịu nén của bê tông sau 28 ngày, được ký hiệu bằng “B” và đơn vị là MPa.
 • Mác bê tông là chỉ tiêu thể hiện khả năng chịu nén của mẫu bê tông hình lập phương sau 28 ngày, được ký hiệu bằng “M” và đơn vị là kg/cm².
 • Hai khái niệm này có mối liên hệ tương đương và được sử dụng cho các mục đích khác nhau trong xây dựng.

Lưu ý:

 • Cần lựa chọn cấp độ bền hoặc mác bê tông phù hợp cho từng công trình dựa trên nhiều yếu tố như tải trọng công trình, điều kiện môi trường, yêu cầu kỹ thuật,…

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa cấp độ bền và mác bê tông.

Facebook Comments