Biến ảnh chụp thành file scan bằng công cụ trực tuyến

Máy scan trực tuyến là gì?

Công cụ giúp biến ảnh chụp thành file scan bằng cách loại bỏ backgroud màu xám, cắt, thay đổi kích thước, xoay và chuyển đổi nó thành pdf.

Cách sử dụng?

Sau khi tải lên hình ảnh tài liệu. cắt và nhấn nút quét. Nó sẽ lọc ra backgroud màu xám và biến ảnh chụp của bạn thành một file scan.

Super Scan: Nó là loại bỏ backgroud gary tốt hơn nhiều, phải mất một thời gian để tài liệu preocess. Nó rất hữu ích cho các tài liệu văn bản đen trắng.

Truy cập công cụ trực tuyến tại: https://onlinecamscanner.com

 

Facebook Comments