Book: Deep and underground excavation- Fuvio Tonon

Không có ranh giới rõ rệt nào để phân biệt giữa hố đào nông và hố đào sâu. Thường những hố đào có độ sâu lớn hơn 4.5m là có thể được coi như hố đào sâu. Tuy nhiên có nhiều trường hợp địa chất yếu và tính nhạy cảm của các công trình lân cận thì hố đào nông hơn 3m cũng có thể coi như hố đào sâu và yêu cầu các giải pháp kỹ thuật phức tạp

Có khá nhiều cách để phân loại hố đào sâu, thường thấy nhất là cách phân loại theo phương thức đào đất như sau:

Book: Deep and underground excavation- Fuvio Tonon

Phương thức đào đất có chắn giữ còn có thể được chia ra làm nhiều phương thức khác nhau tùy vào dạng Kết cấu chắn đất, dạng hệ chống giữ hoặc theo trình tự thi công.

Book: Deep and underground excavation- Fuvio Tonon

Trích dẫn trên tham khảo từ FECON

Bài viết này giới thiệu cuốn sách “Deep and underground excavation- Fuvio Tonon” – nhằm giúp các kỹ sư công trình ngầm có thêm kiến thức rõ ràng hơn về công tác đào hố móng trong thi công các công trình ngầm, đặc biệt là các công trình ngầm có chiều sâu lớn

 

Facebook Comments