Book- Thiết kế tường chắn đất của Nguyễn Quang Chiêu

Sách thiết kế tường chắn đất của thầy Nguyễn Quang Chiêu – một cuốn sách rất quý. Anh em sinh viên kỹ sư trẻ có thể đọc để tham khảo, nâng cao tư duy thiết kế

Một số hình ảnh

Book- Thiết kế tường chắn đất của Nguyễn Quang Chiêu  Book- Thiết kế tường chắn đất của Nguyễn Quang Chiêu

Tải sách tại đây: Sách thiết kế tường chắn đất của Nguyễn Quang Chiêu

Facebook Comments