Cách để đăng xuất tài khoản google trên tất cả các thiết bị

Đăng nhập vào Gmail. Bạn sẽ truy cập vào địa chỉ https://mail.google.com từ trình duyệt và đăng nhập vào tài khoản.
Cách để đăng xuất tài khoản google trên tất cả các thiết bị
Kéo xuống cuối trang và nhấp và liên kết Details (Chi tiết).
Cách để đăng xuất tài khoản google trên tất cả các thiết bị
Nhấp vào nút Sign out of all other web sessions (Đăng xuất khỏi tất cả các phiên Gmail trên web khác).
Cách để đăng xuất tài khoản google trên tất cả các thiết bị
Xong. Lưu ý là tất cả những người dùng đề có thể đăng nhập lại nếu họ biết mật khẩu hoặc lưu mật khẩu trên máy tính. Nếu nghi ngờ ai đó lén dùng tài khoản của mình, bạn nên thay và không lưu mật khẩu.
Nguồn: wikihow

Facebook Comments