Cách tăng độ dày nét bằng photoshop

Đầu tiên phải chọn các nét cần tăng độ dày. Sau đó vào editstroke –> tăng pixel lên để đạt được độ dày ưng ý

 

 

Facebook Comments