Cấu hình để mỗi chương trình sử dụng một card mạng trên máy tính

Trong trường hợp máy tính của bạn có nhiều card mạng, mỗi card mạng có một đường truyền internet khác nhau, và bạn muốn mỗi chương trình phần mềm trên máy tính sẽ sử dụng một card mạng. Ví dụ bạn muốn chơi game bằng card mạng A đường truyền internet Viettel và muốn tải file bằng card mạng B – đường truyền internet VNPT. Cách làm như thế nào?

Cấu hình để mỗi chương trình sử dụng một card mạng trên máy tính

Nhìn vào hình bên trên có lẽ bạn cũng đã hình dung ra cách thực hiện.

Cấu trúc lệnh trong CMD command shell”

“C:Program Files (x86)ForceBindIPForceBindIP64.exe” 192.168.1.2 “C:Program FilesBraveSoftwareBrave-BrowserApplicationbrave.exe”

“C:Program Files (x86)ForceBindIPForceBindIP64.exe” : là thư mục chứ ứng dụng ForceBindIP

192.168.1.2 : Là địa chỉ card mạng cần sử dụng.

“C:Program FilesBraveSoftwareBrave-BrowserApplicationbrave.exe”: là đường dẫn phần mềm, ứng dụng cần chạy

Cấu hình để mỗi chương trình sử dụng một card mạng trên máy tính

Trong trường hợp card mạng có dải Ip động:  chạy regedit và duyệt đến HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParametersInterfaces. Tìm giao diện có địa chỉ động và sau đó sao chép tên khóa. Sau đó, bạn có thể chạy ForceBindIP  với cấu trúc lệnh: ForceBindIP {4FA65F75-7A5F-4BCA-A3A2-59824B2F5CA0} c:pathtoapp.exe

 

 

Để thực hiện được điều này thì cần tải ứng dụng ForceBindIP và cài đặt vào máy tính.

Tải ForceBindIP tại đây: ForceBindIP

Các câu lệnh phổ biến khi sử dụng ForceBindIP:

"C:Program Files (x86)ForceBindIPForceBindIP.exe" 192.0.2.100 "C:UsersRichardAppDataLocalDiscordapp-0.0.298Discord.exe"

"C:Program Files (x86)ForceBindIPForceBindIP64.exe" 192.0.2.100 "C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe"

Khả năng tương thích của Google Chrome

Sử dụng ForceBindIP với Google Chrome là một yêu cầu phổ biến. Rất tiếc, các phiên bản Chrome mới nhất đã chuyển chức năng mạng ra khỏi quy trình chính mà ForceBindIP thường gắn vào và có các cơ chế chống chèn DLL mạnh mẽ. Rất tiếc, điều này có nghĩa là không còn cách nào để sử dụng ForceBindIP với Chrome nữa.

Khả năng tương thích của Firefox

Firefox yêu cầu about:config?filter=browser.launcherProcess.enabledđặt tùy chọn thành false, nếu không thì ForceBindIP sẽ gắn vào trình khởi chạy chứ không phải chương trình thực tế.

 

Để theo dõi lưu lượng internet từ card mạng của bạn, hãy sử dụng ứng dụng có tên AdapterWatch

AdapterWatch hiển thị các thông tin: địa chỉ IP, Địa chỉ phần cứng, máy chủ WINS, máy chủ DNS, giá trị MTU, Số byte nhận hoặc gửi, tốc độ truyền hiện tại, v.v. Ngoài ra, nó hiển thị thống kê TCP / IP / UDP / ICMP chung cho máy tính

Cấu hình để mỗi chương trình sử dụng một card mạng trên máy tính

 

 

Facebook Comments