Chỉ dẫn thiết kế tường vây (Dwall)

Tường vây được gia cố các phần tử bê tông tại chỗ được hình thành trong lòng đất, bằng cách đặt nhiều phần tử thẳng hàng với nhau tạo thành một bức tường không liên tục. Chúng có chức năng giữ đất, giữ nước và / hoặc chịu tải. Công việc đào được thực hiện dưới áp lực hỗ trợ của bùn bentonite, sau đó cốt thép được đặt. Rãnh đào sau đó được lấp đầy bằng bê tông thay thế cho betonite

Xem full tài liệu

Tải tài liệu

Link Mshare

Facebook Comments