Phần mềm FLAC 3D – mô hình tính toán hầm

Phần mềm FLAC 3D (Fast Lagrangian Analysis of Continua) có thể dịch nôm na là Phân tích sai phân Lagrangian nhanh, đây là sản phẩm của công ty ITASCA, hiện nay đã trở thành một trong những phương pháp số quan trọng trong tính toán địa kỹ thuật. Chương trình này có thể dùng để mô phỏng khối đất ba chiều, khối đá hoặc đặc tính cơ học khối vật liệu khác, đặc biệt là đặc tính lưu biến tính dẻo khi đạt đến trạng thái giới hạn, mở rộng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như đánh giá tính ổn định mái dốc, thiết kế và đánh giá gia cố, công trình ngầm, thiết kế thi công (đào mở, lấp đầy…), tái hiện tiến trình biến đổi lòng sông, phân tích ổn định đập vòm, công trình đường hầm…

Xem ví dụ tính toán

Một số hình ảnh phần mềm

Phần mềm FLAC 3D - mô hình tính toán hầm  Phần mềm FLAC 3D - mô hình tính toán hầm  Phần mềm FLAC 3D - mô hình tính toán hầm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tải phần mềm và hướng dẫn cài đặt tại đây

Link Mshare Flac.2D.v7

Link Mshare Flac.3D.v5

Facebook Comments