Công cụ giúp dịch ngôn ngữ trực tiếp trong Autocad – CoinS Translate

Công cụ giúp dịch ngôn ngữ trực tiếp trong Autocad – CoinS Translate, giúp các kỹ sư tiết kiệm thời gian và công sức.

Nhược điểm là có nhiều từ dịch không được thuận tai. Tuy nhiên đây là nhược điểm chung của các cỗ máy dịch thuật. Nếu bạn muốn tự mình điều chỉnh dữ liệu thì có thể tham khảo bài viết
Công cụ giúp chuyển nhanh bản vẽ về tiếng Việt

Với COINS TRANSLATE thì phù hợp khi dịch những câu đơn giản và cần nhanh chóng

Xem video để biết chi tiết

Download theo link bên dưới

Công cụ giúp dịch ngôn ngữ trực tiếp trong Autocad - CoinS Translate

Facebook Comments