Công cụ trích xuất text từ bản vẽ CAD sang file text

Công cụ trích xuất tất cả text từ bản vẽ CAD sang file text.
Có thể sử dụng dữ liệu text này để phục vụ những mục đích khác nhau.
Đặc biệt khi các text này là tiếng Anh, bạn có thể dịch chúng sang tiếng Việt và upload lại vào CAD

Lệnh dùng:
1. TR-READ trích xuất text từ CAD ra file text
2. TR-WIRE upload file text và CAD

Xem video để rõ hơn

Download file tại đây

Công cụ trích xuất text từ bản vẽ CAD sang file text

Facebook Comments