Công cụ vẽ nhanh chi tiết thanh cốt thép

Khi thực hiện các bản vẽ bố trí cốt thép thường cho các cấu kiện như
mố, trụ, dầm, tường chắn… việc triển khai chi tiết các thanh cốt thép chiếm
rất nhiều thời gian và công sức. Việc này rất dễ xảy ra sai khác trong bảng
tổng hợp khối lượng và chi tiết thanh cốt thép, đặc biệt là khi cấu kiện cần
phải sử dụng nhiều dạng thanh thép khác nhau.
Hơn nữa nếu trong quá trình thiết kế, vì một lý do nào đó, cấu kiện cần
phải thay đổi kích thước, sẽ dẫn đến việc phải cập nhật kích thước của tất cả
các thanh cốt thép. Nếu thực hiện như cách thủ công thông thường thì rất tốn
thời gian.
Chính vì vậy tôi đã xây dựng một tệp cơ sở dữ liệu các hình dạng
thanh thép, kết hợp với quản lý kích thước cấu kiện và kích thước thanh thép
trên file excel, tự động hóa quá trình vẽ chi tiết thanh cốt thép và nhanh
chóng cập nhật kích thước khi cần thiết phải thay đổi. 
Công cụ được xây dựng trên cơ sở tham khảo code VBA từ nhiều nguồn được chia sẻ trên internet
Công cụ vẽ nhanh chi tiết thanh cốt thép

Mô tả cách sử dụng công cụ:
+
Trong file excel nhập các thông số liên quan và hình dạng thanh thép 
Công cụ vẽ nhanh chi tiết thanh cốt thép
+ Sau khi nhập
xong các thông số liên quan, trong file excel lần lượt ấn vào 3 nút

=>  B1. VẼ CHI TIẾT THANH THÉP

=>  B2. LẤY THÔNG SỐ THANH THÉP

=>  B3. XUẤT THÔNG SỐ THANH
THÉP
Công cụ vẽ nhanh chi tiết thanh cốt thép
 
Khi
đó chi tiết thanh thép đã được tự động vẽ trong môi trường AutoCAD. Việc còn
lại của kỹ sư là sắp xếp lại các thanh thép để bố trí vào bản vẽ. Toàn bộ quá
trình có thể chỉ mất khoảng 10 phút thay vì mất một vài ngày nếu làm thủ công

Công cụ vẽ nhanh chi tiết thanh cốt thép

Tải công cụ tại đây

LINK 1        Công cụ vẽ nhanh chi tiết thanh cốt thép

Facebook Comments