EVKEY BỘ GÕ TIẾNG VIỆT MỚI KHẮC PHỤC LỖI TRÊN UNIKEY

Đây là một phần mềm gõ Tiếng Việt do tác giả Lâm Quang Minh phát triển dựa trên mã nguồn mở của Unikey. Cơ bản phần mềm này có đầy đủ tính năng của Unikey và ai đã sử dụng Unikey rồi thì rất dễ tiếp cận phần mềm này. Điều đặc biệt ở phần mềm này là EVKey đã fix những lỗi mà Unikey còn mắc phải và tích hợp tính năng gõ tiếng Việt trên Metro như Skype, Messenger, Edge v.v…

EVKEY BỘ GÕ TIẾNG VIỆT MỚI KHẮC PHỤC LỖI TRÊN UNIKEY

Các tính năng chính:

 • Đặt dấu tự do
 • Đặt dấu oá uý
 • Kiểm tra chính tả
 • Tự động khôi phục phím với từ viết sai
 • Sửa lỗi dấu gợi ý trong trình duyệt ( VD gõ 2 d ra đd)
 • Cho phép gõ tắt
 • Sử dụng Clipboard để gửi phím
 • Khởi động cùng Windows
 • Hiện hộp thoại khi khởi động
 • Vietnamese interface
 • Chạy với quyền admin
 • Loại trừ các ứng dụng không cần gõ tiếng việt
 • Hỗ trợ gõ trên các metro apps của win 8.1, 10
EVKEY BỘ GÕ TIẾNG VIỆT MỚI KHẮC PHỤC LỖI TRÊN UNIKEY

Facebook Comments