Excel-Cách thêm biểu tượng dấu tích

Biểu tượng dấu tích hoặc dấu nhân thường được sử dụng để thể hiện một công việc nào đó đã được hoàn thành hoặc chưa. Bạn có biết cách thêm các biểu tượng này trong excel chưa? Có khá nhiều cách để thực hiện việc này. Trong bài viết này, tổng hợp kinh nghiệm giới thiệu tới các bạn cách đơn giản nhất, đó là sử dụng font chữ Wingdings 2

Cách thực hiện như sau:

Chọn cell cần thêm dấu tích hoặc dấu nhân, chuyển font chữ về dạng “Wingdings 2”

Excel-Cách thêm biểu tượng dấu tích

Sau đó gõ SHIFT+P, biểu tượng dấu tích đã hiển thị. Gõ SHIFT+O sẽ được biểu tượng dấu “X”

Excel-Cách thêm biểu tượng dấu tích

 

Facebook Comments