Excel- công cụ liệt kê các file trong thư mục được chọn

Công cụ của Excel dùng để liệt kê tất cả các File có chứa trong thư mục của bất kỳ chọn trước và tạo link tới file đó. Sau khi liệt kê, bạn chỉ cần click vào link là file tự động được bật lên
Về cơ bản nó tạo số thứ tự tự động, lấy tên File (được sắp xếp theo thứ tự vần A, B, C), thể hiện kích thước File, loại File (Word, Word, WinRAR archive, Bitmap Image, Foxit PDF Document, Flash Video File) ngày tạo hoặc sửa chữa File, và cuối cùng là một siêu liên kết đến File đó.
Cách thực hiện::
+ click vào  Tìm ổ đĩa và chọn thư mục, chọn thư mục cần liệt kê

+  click vào Shapes có tên Lấy Link và hiện tên File trong sheet

Xem video cách thực hiện
                                                                      
 

Bạn có thể tải file về để sử dụng ngay

TẢI FILE

Facebook Comments