Free Find And Replace-tìm kiếm và đổi tên file hàng loạt

Phần mềm giúp bạn có thể tìm và thay thế trên hàng loạt file trong cùng thư mục, thậm chí thư mục con. Rất tiết kiệm thời gian trong trường hợp chỉ nhớ nội dung và thư mục nhưng không nhớ tên file, hoặc cần thao tác trên nhiều file cùng lúc.

Cách sử dụng: 

  • Ở mục Dir, bạn chỉ định đường dẫn đến thư mục chứa những tập tin cần sửa đổi
  • Nếu muốn bao gồm luôn những thư mục con, bạn hãy đánh dấu chọn mục Include sub-directories.
  • Mục File Mask để bạn chỉ định các dạng tập tin chương trình sẽ nhận diện (ví dụ: *.* để chọn tất cả tập tin, *.html để chọn các tập tin có đuôi .html).
  • Ngược lại mục Exclude Mask để bạn chỉ định các kiểu tập tin mà chương trình sẽ bỏ qua (ví dụ: *.exe, *.dll).
  • Tại mục Find, bạn nhập đoạn văn bản muốn tìm kiếm.
  • Tại mục Replace bạn nhập đoạn văn bản muốn thay thế. Sau khi nhập đầy đủ, bạn hãy nhấn nút Replace để chương trình tiến hành xử lý.
  • Nếu không yên tâm bạn có thể bấm vào nút Find Only để xem trước các file chứa nội dung cần tìm

Xem hình minh họa:

Free Find And Replace-tìm kiếm và đổi tên file hàng loạt

 

Tải phần mềm Free Find And Replace tại đây

TẢI FILE

Facebook Comments