Giải pháp sửa chữa hầm Holme Tunnel

Được xây dựng vào năm 1849, Đường hầm Holme là một đường hầm đôi dài 243m xuyên qua một mặt đất nhô lên ở Thung lũng Cliviger gần Todmorden. Spur này là một tính năng “klippe”, một phần của trận lở đất lịch sử, và trong những năm 1980, đường hầm bắt đầu biến dạng, với một bên tường bị đẩy vào trong và đỉnh hầm di chuyển lên trên.

Năm 1986, sự biến dạng này nghiêm trọng đến mức British Rail đã lắp đặt 92 vòm thép tại các trung tâm 550mm và 23 thanh chống đảo. Năm 1992, thêm 60 vòm và 15 thanh chống được thêm vào khi chiều dài bị biến dạng tăng lên. Một số giám sát đã được cài đặt và trong khi tốc độ biến dạng đã giảm thì nó vẫn tiếp tục.

Các hình ảnh dưới đây mô tả giải pháp xử lý hầm (nguồn Network rail)

Giải pháp sửa chữa hầm Holme Tunnel

Cửa hầm phía Nam

Giải pháp sửa chữa hầm Holme Tunnel

Phần bên trong của Đường hầm Holme trước khi bắt đầu cho thấy sự tăng cường ban đầu được thêm vào năm 1986 bởi British Rail.

Giải pháp sửa chữa hầm Holme Tunnel

Bê tông phun: lần đầu tiên kỹ thuật này được sử dụng trong đường hầm đường sắt ở Anh là trên Đường hầm Moelwyn mới của Đường sắt Ffestiniog được xây dựng vào năm 1976.

Giải pháp sửa chữa hầm Holme Tunnel

Cửa phía Nam trong quá trình sửa chữa

Giải pháp sửa chữa hầm Holme Tunnel

Cửa hầm phía Nam đã được sửa chữa

Giải pháp sửa chữa hầm Holme Tunnel

Phía bên trong hầm sau khi sửa chữa

Facebook Comments