Hướng dẫn explode các block minsert, mở khoá file AutoCAD

    Bài viết dưới đây hướng dẫn cách explode các đối tượng CAD dạng MINSERT.

Cách thực hiện:

  • Load lisp tải về bên dưới
  • Đổi tên Block bằng lệnh DTBL
  • Explode block Minsert bằng lệnh EMIN
  • Explode block vừa hình thành bằng lệnh Ex
  • Scale đối tượng vừa tạo thành bằng lệnh SCALE

Xem video để biết thêm chi tiết

 

 

Tải lisp tại đây

TẢI LISP

Facebook Comments