Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mcoc

Bước 1: Chuẩn bị số liệu MCOC
Sau khi tính toán bệ cọc bằng Excel, kết quả thu được sẽ là các tổ hợp nội lực tại đáy bệ ở các TTGH khác nhau, ở đây giả sử ta có 5 tổ hợp tại đáy bệ như sau:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mcoc

(Chú ý đơn vị là T, Tm)

Đây là kết quả nội lực, chúng ta cần chuyển nó sang một định dạng file đầu vào để MCOC có thể hiểu được. Một tiện ích bằng VBA cho phép chuyển thể các số liệu này sang dạng file đầu vào của MCOC. Đây là file nhập dữ liệu và xuất ra đầu vào của MCOC:

Bạn tải file này về và khai báo tất cả các thông số trong đó, sau đó nhấn “RUN PROGRAM”, 1 file có tên “Output” (không có đuôi mở rộng) sẽ được tạo ở thư mục mà bạn lưu file excel.

Đổi tên file này thành “moA1” chẳng hạn,… và copy nó vào thư mục chưa file “mcoc.exe”, ở đây giả sử là: “C:\MCOC”
Bước 2: Chạy chương trình
Khởi động chương trình DOXBOX vừa cài trên, giao diện như hình dưới:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mcoc

Để thuận tiện, ta sẽ “mount”, tức là gán lối tắt đến thư mục chứa file “mcoc.exe”.

Gõ lệnh: mount c c:\mcoc

Giải thích: Ở đây c là ký tự ta muốn gán cho “c:\mcoc”

Như vậy bây giờ ta sẽ k cần phải khai báo đường dẫn đến thư mục chứa mcoc.exe nữa, thay vào đó ta chỉ cần chuyển đến thư mục chứa nó bằng cách gõ: c và Enter

Tiếp theo, gõ lệnh: mcoc
chưowng trình mcoc.exe sẽ được gọi và khởi chạy, giao diện như sau:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mcoc

Nhập: 2 và Enter để vào file số liệu
Nhập moA1 và Enter
Nhập 0 và Enter

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mcoc

Tiếp theo ta sẽ kiểm tra xem số liệu đàu vào của cọc có chính xác không, bằng cách thử vẽ sơ đồ bố trí cọc
Gõ 3 và Enter
Nhập tên file moA1 và Enter

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mcoc

Nhập 2 và Enter:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mcoc

Nhập 2 ở màn hình tiếp theo,

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mcoc

Nhập điểm gốc của bệ cọc là 0,0

Kết quả chương trình sẽ vẽ được sơ đồ bệ cọc như sau:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mcoc

Tạm yên tâm, bây giờ đến bước xuất số liệu:

Để thoát, lần lượt bấm: Esc, Nhập 0 (không xuất ra file CAD) và nhập 3 để kết thúc, nhập 4 để kết thúc ở các màn hình tiếp theo.

Quay trở về màn hình chính, chọn 4 để in kết quả, tiếp tục nhập tên file (Lập trình hơi chuối, không lưu tên file dưới dạng 1 biến để bắt người dùng nhập đi nhập lại)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mcoc

Các bước tiếp theo chọn như hình vẽ trên
Số liệu ban đầu
Chuyển vị
Nội lực cọc
Nội lực Max, Min (Lựa chọn 5)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mcoc

tôi có 5 cọc, tôi sẽ nhập 1,5 (từ cọc 1 đến cọc 5). Sau đó nhập 0,0 để kết thúc

Xem chi tiết hướng dẫn

Facebook Comments