Phần mềm Msheet tính toán thiết kế tường cừ và cọc

Phần mềm MSHEET-Version 7.1 là một phần mềm nằm trong bộ phần mềm GEODELF của Hà Lan, được hoàn thành vào năm 2005. Là một phần mềm chuyên dụng, Msheet cho phép tính toán các bài toán tường chắn dạng tường mềm một cách chính xác theo các giai đoạn thi công trong thực tế.

Phần mềm Msheet có nhiều ưu điểm như giao diện đơn giản, thông số đầu vào ít, phương pháp tính toán phong phú, dữ liệu mẫu về cọc-cừ đa dạng, kết quả thể hiện trực quan bằng hình ảnh và đặc biệt là khả năng tích hợp cả hai mô đun cọc và cừ trong một bộ phần mềm cũng như phù hợp với điều kiện địa chất và thi công của Việt Nam

Download phần mềm Msheet full version tại đây

Phần mềm Msheet tính toán thiết kế tường cừ và cọc

Facebook Comments