Hướng dẫn triển khai nhanh chi tiết thanh cốt thép bằng block attribute

Đối với các bản vẽ cốt thép, việc triển khai chi tiết thanh thép chiếm khá nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu biết cách sử dụng một số công cụ thì công việc có thể sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách sử dụng lisp để thực hiện nhanh công việc này.

Ý tưởng:

  • Mặc dù trong bản vẽ có rất nhiều các thanh thép khác nhau, tuy nhiên cũng chỉ có một vài hình dạng cố định.
  • Đối với mỗi hình dạng thép, tạo một block attribute với các thông số có thể cập nhật như tên thanh thép, chiều dài thanh thép….
  • Xuất các thông số block thanh thép ra file text hoặc excel. Chỉnh sửa các thông số này trên file text hoặc excel—> Các thông số này sẽ tự động cập nhật trên file Cad

Trên cơ sở ý tưởng này, có thể sử dụng công cụ như video dưới đây để thực hiện.

                                                     

Xem video cách sử dụng

Xem thêm công cụ triển khai cốt thép đã được trình bày trong bài viết “Công cụ vẽ chi tiết thanh cốt thép” để biết thêm cách thực hiện khác

 

TẢI LISP

Facebook Comments