iMobie AnyTrans full crack – phần mềm chuyển dữ liệu từ iphone sang iphone

iMobie AnyTrans – là phần mềm cho phép copy dữ liệu từ iphone này sang iphone khác, hoặc copy dữ liệu từ iphone sang máy tính và ngược lại. Điều tuyệt vời ở phần mềm này là có thể copy tất cả tin nhắn từ iphone sang iphone, điều mà ngay cả itunes cũng không làm được

iMobie AnyTrans full crack - phần mềm chuyển dữ liệu từ iphone sang iphone


Click nút bên dưới để download phần mềm iMobie AnyTrans full crack 

iMobie AnyTrans full crack - phần mềm chuyển dữ liệu từ iphone sang iphoneFacebook Comments