KIỂM TRA TỐT ĐỘ WEBSITE BẰNG CÔNG CỤ GTMETRIX.COM

Vào website GTmetrix.com sau đó nhập tên website, click nút kiểm tra(analyze) công cụ tiến hành kiểm tra và thông báo tình hình của website
KIỂM TRA TỐT ĐỘ WEBSITE BẰNG CÔNG CỤ GTMETRIX.COM

Công cụ kiểm tra website WordPress chạy chậm

Thông tin chủ yếu là tốt độ website nhanh hay chậm, thời gian tải trang là bao nhiêu giây và đồng thời công cụ cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ load trang để nhìn vào đó chúng ta tiến hành tối ưu.
KIỂM TRA TỐT ĐỘ WEBSITE BẰNG CÔNG CỤ GTMETRIX.COM

Thời gian và điểm số quyết định Website có tối ưu tốt độ hay không

Nên lưu ý thời gian tải trang là quan trọng nhất bạn cứ tinh chỉnh và thực hiện mọi biện pháp có thể để sao cho thời gian này càng nhỏ càng tốt, theo khuyến khích của google là phải dưới 3 giây.

Facebook Comments